« terug naar vorige pagina

Huisregels

Huisregels De Triangel

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er is echter geen bezwaar tegen het bezoeken van een alternatieve praktijk. De behandeling/begeleiding aldaar staat los van uw zorg door de huisarts. Indien er recepten en/of laboratoriumonderzoek nodig is, verzoeken wij u dat ook via deze alternatieve arts te regelen.

Bij de geboorte van zoon/dochter wordt er geen kraamvisite gedaan tenzij dit gewenst is. De kraamtijd is pittig dus aarzel niet om contact op te nemen met de praktijk als u wilt overleggen en/of een visite wilt aanvragen.

Na een korte ziekenhuis opname wordt er geen visite gedaan tenzij dit gewenst is. Bij langdurige opname kan de huisarts u bij thuiskomst een bezoek brengen.

Na overlijden komt de huisarts in overleg op bezoek i.v.m. condoleance visite.

Een visite aanvraag i.v.m. vervoersproblemen wordt niet gehonoreerd. Als het medisch niet mogelijk is komt de huisarts uiteraard op bezoek.

Ons spreekuur is uitsluitend op afspraak. Er is geen inloopspreekuur. Eventueel in een latere fase is het mogelijk dat er een vroeg ochtendspreekuur en/of een avondspreekuur komt. Wij verwachten dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak. Wilt u de afspraak afzeggen of verplaatsen wilt u dit dan tijdig doen; telefonisch, minimaal 24 uur van tevoren. Dit geldt voor alle afspraken, zowel bij de huisarts als bij de assistente en POH. Indien u op maandag een afspraak heeft, dan kunt u in het weekend een mail sturen om af te zeggen. Indien u meerdere klachten wilt bespreken wilt u dit dan aangeven bij het maken van de afspraak zodat er meer tijd ingepland kan worden.

Indien de gemaakte afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt dit bij u in rekening te brengen, € 18,00 euro voor een enkel consult (10 minuten) en € 36,00 euro voor een dubbel consult (20 minuten of meer). De gereserveerde tijd wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De praktijk is geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Wij streven naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid. Als u een afspraak wilt maken en/of een visite wilt aanvragen, dan verzoeken wij u zoveel mogelijk tussen 8.00 uur en 10.00 uur te bellen. Dit i.v.m. onze dagplanning.

Voor medische vragen kunt u gebruik maken van het e-consult van het Mijn Gezondheid.net. Ons reguliere e-mailadres graag uitsluitend gebruiken voor administratieve vragen, dit vanwege privacy.

Als u zich als nieuwe patiënt heeft ingeschreven bestaat de mogelijkheid om een kennismakingsafspraak te maken. Dit is geheel vrijwillig en niet verplicht.

Er worden geen medische keuringen gedaan, ook geen rijbewijskeuringen.

Het invullen van medische verklaringen is in onderling overleg en daar zijn kosten aan verbonden aangezien de zorgverzekeraar dit niet vergoed.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken; we hebben de faciliteiten dat dit ook via onze website veilig kan. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Bovendien houden we ons aan de wet. We zijn terughoudend bij euthanasieverzoeken zonder medische aandoeningen (‘voltooid leven’), bij psychiatrische ziekten en bij dementie. We hebben geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen in overleg plaatsvinden.